Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriJuomien valmistusKeruutuotteiden jalostaminenMakeisten valmistusMarjojen jalostaminenSienten jalostaminenSuklaatuotteiden valmistusANNA PALAUTETTA!
Esimerkki tuotekehitysprosessista marjanjalostusyrityksessä

   

ETUSIVU l Tuotekehitysprosessin vaiheet l Esimerkki tuotekehitysprosessista  

 

Idean etsintä

 
Marjajalosteita valmistava yritys haluaa laajentaa tehtaanmyymälänsä tuotevalikoimaa. Myymälän asiakkaina ovat pääosin matkailijat.
 
Asiakkaiden esittämien kyselyjen ja kulutustrendien perusteella yritys haluaisi ryhtyä valmistamaan kuohuvia juomia aidoista luonnonmarjamehuista mahdollisimman vähin lisäainein.
 

Idean markkinointi

 
Ideaa arvioitaessa todetaan, että yrityksen henkilöstöllä ei ole riittävää ammattitaitoa kuohuvien juomien valmistukseen, samoin yritykseltä puuttuu työvälineitä kuohujuomien valmistuksessa ja pullotuksessa. Uuden tuotteen myyntimäärät eivät ole kovin suuria, jos myynti tapahtuu vain omassa myymälässä. Uuden tuotteen valmistus onnistuu nykyisissä toimitiloissa, lisätyövoimaa ei tarvita.
 

Idean täsmäytys

 
Laaditaan uuden tuotteen osalta kustannusarvio ja aikataulu, milloin tuote olisi markkinoilla. Riittävän ammattitaidon saamiseksi yritykseen joudutaan kouluttamaan yksi työntekijä tai vaihtoehtoisesti suorittaa tuotteen valmistus alihankintatyönä. Laaditaan rahoitussuunnitelma.

Kustannusarvio

 Tuotekehitysvaihe  Tuotekehitysvaiheen erittely  €
 Tuotehaku/ideointi  Ideointi työn ohessa/Ei kustannuksia  0,00
 Tuotekehitystutkimus  Markkinatutkimusta, opintomatkoja yms. ei suoriteta, ei
 ulkopuolisia asiantuntijoita/Ei kustannuksia
 0,00
 Tuotekehitysprojektin
 toteutus
 Koulutuskustannukset  2 100,00
   Palkkauskustannukset  1 000,00
   Kustannukset/Raaka-aineet ym. muu materiaali  200,00
   Analysointikustannukset  200,00
   Sunnittelukustannukset/Etiketti, pakkaus ym.  500,00
Yhteensä  Tuotekehitystoteutuskustannukset  4 000,00
 
 Tuotannon 
  käynnistys           

 Kustannukset/Työvälineet (hapotuslaitteet,
 tankit, pullotuslaite)         

 7 200,00
   Palkkauskulut  500,00
 Yhteensä  Tuotannion käynnistyskulut  7 700,00
 
 YHTEENSÄ          TUOTEKEHITYSPROJEKTIN KULUT    11 700,00
 
 
 
 
Hankkeen kustannusarvion perusteella todetaan, että kuohuvia juomia on valmistettava noin 25000 kpl, jotta projektin kulut saadaan katettua. Tuotteen valmistus päätetään kuitenkin suorittaa omassa yrityksessä (ei ostopalvelua). Päätetään valmistaa useammanlajisia kuohuvia juomia. Samoin myyntikanavia lisätään.
 

Aikataulu

 
tammi-joulukuu                   -      helmikuu                          maaliskuu          huhti-kesäkuu         
_________________/______________________________/____________/___________
työntekijän koulutus 1 v.    reseptit ym. suunnittelu 4 kk   koe-erän teko      säilyvyystesti            
 

 

kesäkuu                      syyskuu                   marraskuu
_________________/______________________________/____________/___________
koemyynti alkaa     laitteiden hankinta    valmistus alkaa

 

 
Päätetään, että yritys itse valmistaa tuotteen, eikä alihankkijoita käytetä.
 
Tuotteen aistinvaraisessa arvioinnissa käytetään usean henkilön ryhmää. 
 

Rahoitussuunnitelma

Uuden tuotteen valmistus rahoitetaan kokonaan yrityksen tulorahoituksella. Osa hankerahoituksesta hoituu normaalin yritystoiminnan rahoituksena (esim. marja- ym. raaka-aineet). Hankkeen muu rahoitus ajoitetaan yrityksen sesonkiajoille, kesään ja jouluun. Koulutus ajoitetaan tarjolla olevien kurssien mukaisesti.
 
 

Tuotteen kehitystyö

Marjajalosteen kehitystyö etenee idean tasolta konkreettisemmaksi, kun lähdetään kehittämään tuotereseptiä.
 
Tuotteen kehittämisessä on huomioitava minkälaiselle asiakaskohderyhmälle tuote valmistetaan (lapset, diabeetikot jne.)
 
Reseptin suunnittelussa on huomioitava elintarvikelainsäädännön määräykset kuten raaka-aineet, pitoisuudet, lisäaineet (muista myös EU-direktiivien mahdolliset määräykset). Samoin huomioidaan tuotteen valmistushintaan vaikuttavina tekijöinä raaka-aineen saatavuus, hinta, tuotteeseen käytettävä määrä jne.
Reseptiä laadittaessa pohditaan myös miten pitkä säilyvyysaika tuotteelta vaaditaan ja miten se turvataan (mm. säilöntäaineiden käyttö). Raaka-aineen ominaisuudet on myös huomioitava (makeus, happamuus, ravintosisältö, terveysvaikutteiset aineet jne). Raaka-aineesta analysoidaan ainakin sokeripitoisuus ja happopitoisuus.
 
Samaan aikaan tuotereseptin kehittelyn yhteydessä mietitään, minkälaiseen pakkaukseen tuote pakataan, pakkauksen koko, materiaali, ulkonäkö yms.
 
Reseptin valinta perustuu hyvin pitkälle aistinvaraiseen arviointiin. Arvioidaan tuotteen väri, ulkonäkö, maku, tuoksu, poreilu. Arvioinnin jälkeen suoritetaan tarvittavat muutokset reseptiin ja sen jälkeen tehdään koe-erä ja suoritetaan säilyvyyskokeet.
 
Koeannosten hiilihapotukseen tulisi olla käytettävissä pieni hapotuslaite. Muussa tapauksessa valitaan ensin paras mehujuoman koeannos ja hiilihapon lisäys tehdään arvionvaraisesti vasta varsinaisen koe-erän valmistuksen yhteydessä.
 

Koe-erän valmistus

Kun useiden miniannosten jälkeen valitaan parhaimmat vaihtoehdot, suoritetaan laajempi aistinvarainen arviointi. Arvioinnin suorittaa useamman henkilön ryhmä tai sitten voidaan käyttää aistinvaraisen arviointikoulutuksen saanutta henkilöryhmää. Sen jälkeen tehdään tarvittavat muutokset reseptiin.
 
Koe-erän valmistus olisi hyvä suorittaa ennen kuin investointeja laitteisiin tehdään. Mikäli työntekijän koulutus tapahtuu boppilaitoksessa, koe-erän valmistus hoitunee oppilaitoksen tiloissa ja välineillä.
 
 

Tuotteen lanseeraus markkinoille

Koe-erän valmistumisen jälkeen tehdään koemarkkinointi. Varsinaista markkinointikampanjaa ei tarvita, koska tuote myydään oman tehtaanmyymälän kautta suoramyyntinä. Koe-erästä saadun palautteen mukaan päätetään tuotannon aloittamisesta ja investointien suorittamisesta.

 

Jälkiarviointi/Parannukset

Tuotteen markkinoille tulon jälkeen on aktiivisesti seurattava asiakkaiden antamaa palautetta tuotteesta. Samoin on seurattava tuotteen kannattavuutta ja tuotanto- sekä myyntikokemuksia. Saadun palautteen perusteella arvioidaan onko tuote sellaisenaan valmistukseen sopiva tai onko tarvetta parantaa tuotetta parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi vai onko paras luopua koko tuotteesta.

Lähteet ja linkit:

Nurmela, Terttu. 2009. Marjajalosteen tuotekehitys - verkkoaineisto.
 

   Tulosta tämä sivu