Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriJuomien valmistusKeruutuotteiden jalostaminenMakeisten valmistusMarjojen jalostaminenSienten jalostaminenSuklaatuotteiden valmistusANNA PALAUTETTA!
Tuotekehitysprosessin vaiheet

   

ETUSIVU l Tuotekehitysprosessin vaiheet l Esimerkki tuotekehitysprosessista

 

Mistä ideoita ?

 • Asiakkaat
 • Messut, näyttelyt
 • Kilpailijat
 • Oppilaitokset
 • Lainsäädäntö
 • Kirjallisuus, media, ammattijulkaisut
 • Tutkimustulokset (mm. terveysvaikutteiset elintarvikkeet)
 • Ideariihet
 • Omat työntekijät
 • Matkustaminen
 • Jne.

Ideoiden karsinta ja valinta

Idean valinnassa on huomioitava yrityksen tekniset valmiudet, raaka-aineiden saanti, ammattitaito, markkinat, rahoitusmahdollisuudet, milloin tuotteen tulee olla markkinoilla, sopivuus yrityksen tuotepolitiikkaan, voitto-odotukset, jne. Ideoiden karsinta tehdään oman yrityksen sisäisesti tai käyttäen ulkopuolisia ostopalveluja tai yhteistyötahoja (kuten. oppilaitokset, rahoittajat tms.).
 

Idean täsmentäminen

Tuoteideasta tehdään riittävän tarkka suunnitelma, jonka pohjalta yrittäjä voi tehdä päätöksen, soveltuuko idea yrityksen tuotantoon ja myyntiin. Täsmennetään tavoitteet aikataulun, resurssien, tekniikan, markkinoiden jne. kannalta.
 

Idean kehitystyö

Laaditaan uuden tuotteen kustannuslaskelmat. Päätetään koeannosten valmistamisesta. Uuden marjajalosteen reseptin suunnittelu ja koe-annosten tekeminen alkaa. Samanaikaisesti selvitellään edelleen valmistusprosessia, markkinointia, hinnoittelua, osaamista, henkilöresursseja, rahoitusvaikutuksia.
 

Koe-erän valmistus

Koe-erän valmistusvaiheessa on oltava mukana koko yrityksen osatoiminnot, osto, valmistus, myynti ja mahdollisesti myös asiakas. Kannattavuuslaskelmat tarkistuvat, investointi- ja markkinointisuunnitelmat vahvistetaan.
 

Valmiin tuotteen lanseeraus markkinoille

Päätetään tuoda koe-erä markkinoille. On realistisesti tarkasteltava tuotteen tuotto-odotuksia tai markkinatilannetta. Jos tuotteesta tulee liian kallis tai muuten kannattamaton, on myös osattava tehdä tuotteesta luopumispäätös kuitenkin muistaen, että lopullisen menestyksen päättää kuluttaja.
 

Jälkiarviointi/parannukset

Tuotteen markkinoille menon jälkeen on syytä tehdä jälkiarviointia noin puolenvuoden ja vuoden kuluttua. Selvitetään tuotteesta saadut tuotanto- ja myyntikokemukset sekä asiakaspalautteet. Tarkistetaan suunnitelmat, mikäli saatu palaute antaa aihetta.  Päätetään tuotannon jatkamisesta.

Lähteet ja linkit:

Nurmela, Terttu. 2009. Marjajalosteen tuotekehitys - verkkoaineisto.

   Tulosta tämä sivu