Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriJuomien valmistusKeruutuotteiden jalostaminenMakeisten valmistusMarjojen jalostaminenSienten jalostaminenSuklaatuotteiden valmistusANNA PALAUTETTA!
Tuotekehitys

   

ETUSIVU l Tuotekehitysprosessin vaiheet l Esimerkki tuotekehitysprosessista

 

Mitä on tuotekehitysMarjajalosteen tuotekehitys

Marjanjalostusyrityksessä tuotekehitys on uusien tuotteiden, pakkauksien tai tuotantomenetelmien kehittämistä tai entisten oleellista parantamista.  

Miksi pienikin yritys tarvitsee tuotekehitystä?

Tuotekehitystä on tehtävä, jotta
 • Yritys pysyisi mukana kilpailussa
 • Kannattavuus paranisi
 • Vastattaisiin asiakkaiden tarpeisiin
 • Yrityksen toimintaa voitaisiin laajentaa
 • Valikoima laajentuisi
 • Yrityskuva uudistuisi
 • Suhdannevaihteluja voitaisiin jossakin määrin tasata
 • Nykyinen tuote vanhenee markkinoilla
 • Jne.
 
Tuotekehityksessä tulee muistaa, että tuotteita valmistavan yrityksen tuotekehitys on hidasta, aikaa ja rahaa vievää toimintaa, jonka tulokset alkavat näkyä vasta useamman vuoden kuluttua. Läheskään kaikki ideat eivät toteudu tai ole kannattavia. Älä tee paljon resursseja vaativaa tuotekehitystä ”minusta tuntuu” - periaatteella. Tuotekehityksen tuloksena syntyneen tuotteen menestymisen markkinoilla ratkaisevat viimekädessä kuluttajat. Pienessä yrityksessä tuotekehitykseen ei yleensä ole kovin paljon käytettävissä resursseja, mutta siitä huolimatta myös sen tulee tehdä tuotekehitystä, mikäli haluaa toimintansa olevan kannattavaa ja jatkuvaa.
Tuotekehityksessä on aina olemassa epäonnistumisen riski, mikä puolestaan vaikuttaa siihen, paljonko pieni yritys on valmis panostamaan resursseja kehitystoimintaan. Muista olla realistinen arvioitaessa idean/tuotteen kustannuksia ja tuotto-odotuksia. Tärkeätä on, että kehitystyön alkuvaiheessa suoritettaisiin perusteellinen arviointi/selvitys idean toteutusmahdollisuuksista ja kannattavuudesta

Miten tuotekehitystä tehdään?

Pienessä yhden tai kahden henkilön yrityksessä tuotekehitystä tapahtuu normaalin työn ohessa ja usein ilman mitään varsinaisia tuotekehitysprojekteja. Asiakkaiden toivomuksia/näkemyksiä kuuntelemalla sekä myös erilaisia tiedotus-välineitä käyttämällä, voi saada hyviä tuoteideoita tai vanhan tuotteen parantamisajatuksia. Markkinoilla voi olla myös selvä puute jostakin tietynlaisesta tuotteesta, jonka valmistus voisi onnistua juuri sinun yrityksessäsi.
Tuotekehitystä tulee suorittaa asiakaslähtöisesti. Tuotekehityksen alkuvaiheessa olisi hyvä tietää myös kohderyhmä,
kenelle tuote myydään.

Tuotekehitysprosessin vaiheet

 1. Ideoiden etsintä
 2. Ideoiden arviointi ja karsinta
 3. Idean valinta ja täsmennys
 4. Idean kehitystyö
 5. Koe-erän valmistus
 6. Valmiin tuotteen lanseeraus markkinoille
 7. Jälkiarviointi/parannukset

Lisätietoa:

Tuotekehitysprosessin vaiheet = > Tutustu.

Esimerkki marjajalosteen tuotekehitysprosessista = > Tutustu.

 


 

 Lähteet ja linkit:

Nurmela, Terttu. 2009. Marjajalosteen tuotekehitys - verkkoaineisto.
 

Kuva:

Nurmela, Terttu

   Tulosta tämä sivu