Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriJuomien valmistusKeruutuotteiden jalostaminenMakeisten valmistusMarjojen jalostaminenSienten jalostaminenSuklaatuotteiden valmistusANNA PALAUTETTA!
Elintarvikkeiden pakkaaminen

   

Elintarvikkeiden pakkaajan on osattava valita oikeat pakkausmateriaalit ja osattava soveltaa
tietoja lainsäädännöstä ja tuotepakkaamisesta käytäntöön.

Pakkaaja osaa hakea tietoa myyntipäällysmerkinnöistä sekä osaa perustella niiden käyttöä.

Pakkaamiseen käytetään tarkoituksenmukaisia pakkauskoneita ja -menetelmiä.
Tukkupakkaukset kootaan käyttötarkoituksen mukaisesti. Pakkausjätteet lajitellaan, kierrätetään
ja hävitetään oikein. Pakatut tuotteet on varastoitava oikein.

Pakkaajan on ymmärrettävä katkeamattoman kylmäketjun merkitys tuotteita lähetettäessä
ja vastaanotettaessa. Pakkaamisessa on toteutettava lainsäädännön mukaista kirjanpitoa.

 

Tutustu elintarvikkeiden pakkaamisen oppimateriaaliin (Opetushallitus). Kartonkipakkauksia

Ajankohtaista elintarvikkeiden pakkaamisesta sekä artikkeligalleria

= > Tutustu.  

Pakkausaiheisia verkkotehtäviä

Otavan verkkosivuilta löytyy pakkausaiheisia tehtäviä (O/V-väittämiä):
Luku 13 Elintarvikkeiden pakkaaminen.  

Pakkausalan lainsäädäntö


Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä  = > Tutustu.

Eviran Pakkausmerkintäopas (päivitetty 3/2008) antaa myös tietoa elintarvikkeita koskevista
merkintämääräyksistä ja niiden soveltamisesta. = > Tutustu.

Terveysväitteet

Terveysväitteellä tarkoitetaan väitettä, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän,
elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Lue lisää Maa ja metsätalousministeriön sivustolta.

 

Viitteellinen päiväsaantimerkintä (GDA) (Guideline Daily Amount)

Elintarviketeollisuusliitto on ottanut käyttöön uuden helppolukuisen tuotteiden ravintosisältömerkinnän.
Vapaaehtoisella pakkausmerkinnällä tuetaan kuluttajien ruokavalioon liittyviä tasapainoisia valintoja.
= > Tutustu ETL:n sivuilla.

  

Elintarvikelisäaineiden E-koodiavain

Lisäaineet ilmoitetaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ainesosaluettelossa käyttötarkoitusta
osoittavan ryhmänimen lisäksi lisäaineen nimellä tai numerotunnuksella, E-koodilla.

= > Lisätietoa ja E-koodiavain Eviran sivuilta = > Tutustu


EAN-koodi

EAN tulee sanoista "Eurooppalainen artikkelinumerointi" (European Article Numbering).
Se on maailmanlaajuinen GS1-kieli, jolla tuote voidaan yksiselitteisesti tunnistaa jakeluketjun
eri vaiheissa teollisuudelta kuluttajalle ja erityisesti vähittäiskaupassa.

Tämä tuotteen "henkilötunnus" muodostuu kahdesta osasta:

  • tuotteen yksilöivästä numerosta
  • numeroa vastaavasta koneellisesti luettavasta symbolista, viivakoodista.

EAN-koodi on alunperin tarkoitettu pakatuille päivittäistavaroille, mutta sitä voidaan käyttää
myös muissa tuoteryhmissä. Pääasiassa valmistaja tai pakkaaja antaa tuotteelle koodin
GS1-järjestelmän mukaisesti. GS1-järjestelmään voidaan tehdä EAN-koodi myös myymälässä
esim. tuotteisiin, jotka siellä pakataan tai joita tuotteen valmistaja ei ole merkinnyt.

= > Tutustu EAN-koodihinnastoon ja hakumenettelyyn.

 

EU:n nimisuojajärjestelmä

Nimisuoja antaa lisäarvoa perinteisille tuotteille = > Tutustu/Laatunen 5/2008.

 

Hyvää Suomesta - joutsenlippu

Hyvää Suomesta joutsenlippua saa käyttää elintarvikkeessa alkuperämerkintänä
= > Tutustu merkin hakemiseen, sääntöihin ja syntyhistoriaan.

 

Joutsenmerkki - Pohjoismainen ympäristömerkki

Opetusmateriaalia Pohjoismaisesta ympäristömerkistä eli Joutsenmerkistä
= > Tutustu.

 

Luomu - valvottua tuotantoa eli aurinkomerkki

Aurinkomerkki takaa, että merkityn elintarvikkeen maatalousperäisistä
raaka-aineista vähintään 95% on tuotettu luonnonmukaisesti.

Merkin käyttöoikeutta anotaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira)  
= > Tutustu. Merkin käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta.

Valokuvat ja tietoa eri luomumerkeistä = > Tutustu.

 

Sydänmerkki -
tuoteryhmässään rasvan ja suolan kannalta parempi vaihtoehto

Sydänmerkillä merkittyjen tuotteiden valitseminen helpottaa ruokavalion muokkaamista rasvan
ja suolan osalta terveellisemmäksi = > Myöntämisperusteet ja lisätietoa merkistä = > Tutustu

 

Tiedätkö mitä haukkaat ? - opas 

Suomen Kuluttajaliitto on yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton ja Suomen Sydänliiton
kanssa tehnyt Tiedätkö mitä haukkaat - katso pakkausmerkinnöistä - oppaan,
joka johdattaa lukemaan elintarvikepakkauksista terveyden kannalta olennaisia asioita:
ravintosisältötaulukkoa, ainesosaluetteloa, sydänmerkkiä, GDA-merkintää ja ravitsemusväitteitä.

= > Tutustu. 

Mitä kaikkea elintarvikkeen pakkaus kertoo? - esite

7 syytä tutustua pakkausmerkintöihin. Eviran esite = > Tutustu.  

 

 

Pakkausalan yhdistykset

Suomen Pakkausyhdistys ry

Tutustu pakkausalan yhdistykseen. Yhdistys julkaisee Pakkaus - lehteä.

Pakkauslehden artikkeleita:
  Turvallinen elintarvikepakkaus  Tutustu
  Kartonkipakkausten kekseliäät muodot  Tutustu
  Muovipakkauksia tulevaisuuden markkinoille  Tutustu
  Elintarvikepakkauksessa kiteytyy kokonaisuuksien hallinta  Tutustu

  

Pakkaustutkimus - PTR ry

PTR edistää pakkausalan kehitystä tutkimuksen ja tiedon avulla = > Tutustu

  Pakkaustutkimusta neljännesvuosisata - minne mennään tulevaisuudessa?  Tutustu
 

Lähteet ja linkit:

Laatunen 5/2008
Näyttötutkinnon perusteet. Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 2001.

Pakkaus 3/2008

www.edu.fi/oppimateriaalit
www.finlex.fi
www.pakkaus.com/
www.ptr.fi
www.kuluttajaliitto.fi
www.etl.fi
http://www.sfs.fi/joutsen/
www.finfood.fi
http://www.otavanoppimateriaalit.net/tunneelintarvikkeet
www.mmm.fi

Kuvat:

Knuutila, Seija.    Tulosta tämä sivu