Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriJuomien valmistusKeruutuotteiden jalostaminenMakeisten valmistusMarjojen jalostaminenSienten jalostaminenSuklaatuotteiden valmistusANNA PALAUTETTA!
Omavalvonta

   

AJANKOHTAISTA:

PIENTEN ELINTARVIKEYRITYSTEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA VALVONTAA KEHITETTÄVÄ
Lue lisää Ruokatiedon sivuilta.


Jokaisen toiminnan- tai elinkeinonharjoittajan on valvottava itse tuotteidensa laatua. HACCP-perusteinen omavalvonta on lakisääteinen. 

Elintarvikelaki 16§ & 19§: Elintarvikealan toimijan velvollisuudet

Elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka sekä elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät elintarvikelain mukaiset vaatimukset. Toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Toimijan on myös tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.

Elintarvikelaki 20§: Yrityksen on laadittava omavalvontasuunnitelma

Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta. Suunnitelman liitteenä on oltava näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004

Elintarvikealan toimijoiden on laadittava ja toteutettava HACCP- periaatteisiin perustuva pysyvä menettely tai menettelyt ja ylläpidettävä sitä tai niitä (5 artikla).

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta nro 37/EEO/2004: HACCP- perusteisen omavalvonnan sisältö

 


 

HACCP-järjestelmän avulla ennakolta tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan elintarvikkeen turvallisuuden kannalta merkittäviä vaaroja.

HACCP-perusteisen omavalvonnan muodostaa

    • Tukijärjestelmä = Kaikki sellaiset menettelyt ja säännökset, joiden avulla pyritään elintarviketurvallisuuteen. Tukijärjestelmä on edellytys HACCP:n laatimiselle
    • HACCP
    • Henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutus

Evira on julkaissut ohjeen (10002/1) HACCP-järjestelmä, periaatteet ja soveltaminen = > Tutustu.

Elintarviketurvallisuusviraston eli Eviran sivuilta löytyy lisätietoa omavalvonnasta = > Tutustu.  

 


 

 

Lähteet ja linkit:

 www.evira.fi

 

 

 

 


   Tulosta tämä sivu