Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriJuomien valmistusKeruutuotteiden jalostaminenMakeisten valmistusMarjojen jalostaminenSienten jalostaminenSuklaatuotteiden valmistusANNA PALAUTETTA!
Hygienia

   

Hygieniaosaaminen elintarvikealan yrityksissä

Elintarvikehygieeninen osaaminen on elintarvikealan toimijoita ja työntekijöitä koskeva lakisääteinen velvoite. Lisätietoa elintarvikehygieniasta löydät Elintarviketurvallisuusviraston eli Eviran sivuilta = > Tutustu.

Hygieniaosaamiseen sisältyvät seuraavat seitsemän elintarvikehygienian aihealuetta:

  1. Mikrobiologian perusteet
  2. Hygieeniset työskentelytavat
  3. Henkilökohtainen hygienia
  4. Puhtaanapito ja puhtaustarkkailu
  5. Terveydelliset haitat/Ruokamyrkytykset
  6. Lainsäädäntö ja viranomaiset
  7. Omavalvonta

Näytepurkki_Ulostenäyte

Terveystodistus ja ulostenäyte  


Hygieniaosaamisen itseopiskelu

Ilmoittaudu mukaan hygieniaosaamisen verkossa (Optima) tapahtuvaan itseopiskeluun ja opiskelua seuraavaan hygieniaosaamistenttiin (tenttipaikkakuntana Rovaniemi) täyttämällä ilmoittautumislomake = > Siirry täyttämään ilmoittautumislomake.


Haittajyrsijöiden tasapainoinen torjunta elintarvikkeiden tuotantoketjussa. Kasvinsuojeluseura ry.

 

Elintarviketuholaiset

 Tietoutta elintarviketuholaisista löytyy Eviran sivuilta = > Tutustu.


MMM-tiedote: Elintarvikehuoneistojen hygieniasta uusi asetus


Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut elintarvikehuoneistojen hygieniaa koskevaa asetusta. Asetukseen on toimijoiden muistuttamiseksi lisätty voimassaolevia EU-lainsäädännön vaatimuksia, mutta uusia asiakokonaisuuksia asetukseen ei sisälly. Asetus tulee voimaan helmikuun alussa.

Asetuksen myötä sallitaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksiin lyhytaikaisia poikkeamia. Tämä uudistus helpottaa paikallisia kuljetuksia sekä pienimuotoista elintarvikemyyntiä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa tarkemmat ohjeet kussakin tilanteessa sallittavista poikkeamista.

Vaatimusten tarkentaminen uudessa asetuksessa yhdenmukaistaa elintarvikevalvontaa ja vähentää paikallisten valvontayksiköiden eriäviä tulkintoja määräyksistä.

Asetus koskee elintarvikehuoneistoja, joissa harjoitetaan vähittäiskauppaa, esimerkiksi ruokakaupat, kioskit, torit, ruokalat, ravintolat, elintarviketukut ja elintarvikekuljetukset. Se koskee myös huoneistoja, joissa ennen myyntiä käsitellään ja varastoidaan muita kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita.

Asetus pohjautuu kahteen kumottavaan sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen, jotka on yhdistetty ja joihin on tehty teknisiä muutoksia. Elintarvikelainsäädäntö keskitettiin viime vuoden alussa maa- ja metsätalousministeriöön.

Evira on laatimassa verkkosivustoa, johon kootaan asetuksen pykäläkohtaisia perusteluja sekä asiasta esitettyjä kysymyksiä ja Eviran vastauksia niihin.

 


Hygram

Tutustu Eviran sivuilla elintarvikehygieenisten riskien arviointimalliin.

Lisätietoa hygieniaosaamisesta

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/


www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/

 


 

Lähteet ja linkit:


www.edu.fi/oppimateriaalit
www.evira.fi
www.ruokatieto.fi


   Tulosta tämä sivu