Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriPoro ja poronhoitoPoronteurastus ja porotuotteetPorotalouden hallinto ja luottamustoimintaTuotekehitys ja markkinointiYritystoiminta
Suoramyynti

   

Poronlihan suoramyynnin ohjeistukset Opas: Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli. 2007. Paliskuntain yhdistys.

Paliskuntain yhdistys on laatinut poronlihan suoramyyntiin elinkeinon omat ohjeistukset eli Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan mallin sekä poronlihan suoramyyjän omavalvontasuunnitelman. Tavoitteena on kehittää poronlihan suoramyyntitoimintaa ja vähentää tarvetta viranomaisvalvontaan.

 


 

Asiakaspalvelu, markkinointi & hinnoittelu

Poronlihan suoramyyntikoulutus korosti asiakaspalvelun, markkinoinnin ja hinnoittelun merkitystä: 

 • Asikaspalvelun perustiedot
 • Asiakastyypin tunnistaminen
 • Kanta-asiakkuuden merkitys

= > Tutustu asiakaspalvelun diasarjaan.  

 • Tarkastamattoman ja tarkastetun lihan myyntikanavat
 • Markkinoinnin merkityksen ymmärtäminen, käytännön markkinointiohjeet
 • Markkinointikustannusten huomioiminen hinnoittelussa

= > Tutustu markkinoinnin diasarjaan

 • Hinnoittelun perusteet
 • Kustannusten huomioiminen hinnoittelussa
 • Erilaisten hinnoittelutapojen vaikutus saatuun tuottoon
 • Arvonlisävero  

= > Tutustu hinnoittelun diasarjaan.
= > Tutustu hinnoittelutehtävään ja hinnoittelutaulukoihin.

 


 

Lähteet ja linkit:

Paliskuntain yhdistys. 2007. Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli.
Paliskuntain yhdistys. 2008. Poronlihan suoramyyjän omavalvonta.
Viero, Erkki. 2006 - 2007. Suoramyyntikoulutus.

www.evira.fi

 

 


   Tulosta tämä sivu