Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriPoro ja poronhoitoPoronteurastus ja porotuotteetPorotalouden hallinto ja luottamustoimintaTuotekehitys ja markkinointiYritystoiminta
Poro ja poronhoito

   

Poronhoitoalue

Porotalouden ammatinharjoittamiseen liittyvät toiminnat 

 • Poronhoitolain ja -asetuksen vaikutukset porotalouden ammatinharjoittamiseen
 • Maankäyttöoikeuksiin liittyvän lainsäädännön vaikutukset porotalouden ammatinharjoittamiseen
 • Porotalouden tärkeimmät rahoitus- ja tukimuodot sekä niitä koskevat säädökset ja määräykset
 • Porotalouden elinkeinotoiminnan verostusperusteet
 • Porotalouden yleisimmät ATK-sovellusohjelmat: POMU
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Poronhoitajan sosiaali- ja eläketurva (sairausvakuutus, työterveyshuolto, työkyvyttömyysturva)
 • Poronlihan suoramyyntiä koskevat säännökset
 • Kokoustekniikka
 • Poronhoitoja käsittely, ruokinta ja tarhaus
 • Liinenneturvallisuus ja poro-onnettomuudet

 


 Opas: Poron hoito ja käsittely. 2007. Hukkanen, Tuija.

Poron hoito ja käsittely

Tutustu Poron hoito ja käsittely-oppaaseen ja

aihetta käsittelevään koulutus-diasarjaan.

 

Metsäammattilaisille on jaettu porotietoa Poro ja poronhoito talousmetsissä - oppaan muodossa = > Tutustu.

 Opas: Porojen hätäruokinta ja -hoito. 2007. Hukkanen, Tuija & Laaksonen, Sauli & Maijala, Veikko.

Ruokinta ja tarhaus

Poron ruokinnan ja tarhauksen ABC: Tutustu diasarjaan.

Porojen hätäruokinta ja -hoito-opas: Tutustu


 

Liikenneturvallisuus ja poro-onnettomuudet
Poromiehen tieturva Porokolarit ja niiden vähentäminen

Poromiehen Tieturva (11/2010): Tutustu 

Toimenpideselvitys "Porokolarit ja niiden vähentäminen": Tutustu

Projektin turvin
- ei vähennetä porokolarimäärää pysyvästi
- voidaan ryhtyä esitettyihin toimenpiteisiin, joilla porokolareita voidaan vähentää


Kirjallisuus 

Muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

  Julkaisusarja

 


 

Lähteet ja linkit:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2011. Porokolarit ja niiden vähentäminen. Toimenpideselvitys.
Hukkanen, Tuija. 2007. Poron hoito ja käsittely - opas.
Hukkanen, Tuija & Laaksonen, Sauli & Maijala, Veikko. 2007. Porojen hätäruokinta ja -hoito.
Huusko, Ulla. 2008. Poro ja poronhoito talousmetsissä.
Jänkälä, Anna-Leena. 2010. Poron ruokinnan ja tarhauksen ABC.
Liikennevirasto. Liikenneviraston ohjeita 06/2010. Poromiehen tieturva. Ohjeet liikenteen varoittamisesta porokolarin arviomiehelle ja paliskunnille 15.11.2010. 
 

Kuvat:

Knuutila, Seija

 


   Tulosta tämä sivu