Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriPoro ja poronhoitoPoronteurastus ja porotuotteetPorotalouden hallinto ja luottamustoimintaTuotekehitys ja markkinointiYritystoiminta
Tuotekehitys ja markkinointi

   

Porotuotteiden kehittäjän on tunnettava asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin periaatteet ja sovellettava niitä omaan työhönsä. Jääveistos

Porotuotteita ideoidaan ja kehitetään niin, että kehitystyön tuloksena syntyy myynnillistä lisäarvoa, esimerkiksi ajoporojen koulutus ja käyttö matkailupalveluissa tai poronruhon sivutuotteiden tuotteistaminen. Tuotekehityksessä on tiedettävä raaka-aineiden valintakriteerit, jotta pystytään sellaisiin ratkaisuihin, joilla tuotteista tulee kilpailukykyisiä. Tuotekehityksen tuloksia on osattava arvioida ja kehitystyössä on otettava asiakaspalaute huomioon.

Keskeiset sisällöt:

  • Tuotekehitystaito
  • Hinnoittelutaito
  • Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

 


 

Lähteet ja linkit:

Näyttötutkinnon perusteet. Porotalouden ammattitutkinto 2007.

Kuva:

Knuutila, Seija

 


   Tulosta tämä sivu