Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriPoro ja poronhoitoPoronteurastus ja porotuotteetPorotalouden hallinto ja luottamustoimintaTuotekehitys ja markkinointiYritystoiminta
Porotalouden hallinto ja luottamustoiminta

   

Paliskuntain yhdistyksen opaskirjanen:Poronhoitolaki ja asetusKeskeisimmät sisällöt/porotalouden hallinto ja luottamustoiminta:

  • Porotalouden rahoitus- ja tukijärjestelmien tunteminen (rahoitus- ja tukihakemukset, porovahinkokorvaukset)
  • Paliskunnan toiminnan tuntemus (paliskuntajärjestelmä ja organisaatio, osakkaan oikeudet ja velvollisuudet, poronhoitolaki ja -asetus)
  • Paliskunnan talouden hallinta (toiminta- ja taloussuunnitelma, teurastus- ja teurastamosuunnitelmat, paliskunnan kirjanpidon periaatteet, paliskunnan hallinnon ja porotalouden sovellusohjelmat (PATA, PORU, TUKU) 
  • Sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot (kokoustekniikka, työryhmätoiminta)
  • Muun porotalouslainsäädännön tunteminen (ympäristöä ja maankäyttöä koskevat lait, viranomaismenettelyt, saamelaisten kotiseutualueella voimassa olevat säädökset ja määräykset)

 


 

Seuraavien diasarjojen avulla voit tutustua paliskunnan hallinnon perusrakenteeseen, kokoustoimintaan, tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun ja paliskunnan taloudelliseen johtamiseen:

 


 

Kuvat:

Knuutila, Seija


   Tulosta tämä sivu