Materiaalit:
ETUSIVUTapahtumakalenteriJuomien valmistusKeruutuotteiden jalostaminenMakeisten valmistusMarjojen jalostaminenSienten jalostaminenSuklaatuotteiden valmistusANNA PALAUTETTA!
Elintarvikkeiden aistinvarainen arviointi

   

Aistittava laatu ja miellyttävyys ohjaavat elintarvikkeiden valintaa

Ruoan ja juoman maku, haju ja väri ohjaavat elintarvikevalintojamme. Muita elintarvikkeen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:
  • Ostajan ikä
  • Sukupuoli
  • Kulttuuri
  • Koulutus
  • Omat odotukset

Ruoan ja juoman väri, haju ja maku - sen aistittava laatu  - rohkaisee syömään tai torjumaan ruoan tai juoman. Juomissa haju (aromi) ja maitto ovat hallitsevia ominaisuuksia. Lihassa, kalassa, leivässä ja monissa maitotaloustuotteissa myös rakenne on hyvin tärkeä. Ulkonäkö on erityisen tärkeä hedelmissä, marjoissa ja vihanneksissa. Kuuloaisti on mukana rakenteen arvioinnissa esimerkiksi keksien, vihannesten ja hedelmien pureskelusta syntyvien äänien myötä. Jäätelön vääränlaisen säilytyksen aiheuttama rakennevirhe kuuluu pienten jääkiteiden rahinana korvissa.

 

Elintarvikkeen ominaisuudet 

1) Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet  

Esimerkkejä: 
  - Sulamispiste (oC)
  - Kiehumispiste (oC)
  - Tiheys (kg/dm3)
  - Happamuus (pH, happoluku)

▬► tarkasti mitattavissa olevia ominaisuuksia.

2)  Aistinvaraiset ominaisuudet       

 Ihmisen aisti  Vastaava elintarvikkeen ominaisuus
 Haju  Tuoksu (aromi)
 Maku  Maku/Maittavuus
 Näkö  Ulkonäkö
 Tunto  Rakenne; Kuumuus/kylmyys
 Kuulo  Rakenne

 


 

Aistinvaraiset tutkimusmenetelmätNäytteiden arviointi: paritesti

Aistinvaraisen arvioinnin menetelmillä mitataan tuotteiden maku- ja haju- sekä rakenne- ja ulkonäköominaisuuksia. Lisäksi selvitetään kuluttajien suhtautumista kehitettäviin ja markkinoilla oleviin tuotteisiin. Elintarvikkeen aistittava laatu (”hyvä maku”) houkuttaa osaltaan kuluttajia:

  • Toistuviin ostopäätöksiin
  • Tuoteuskollisuuteen

 

Aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä käytetään siksi yhä enemmän elintarvikkeiden valmistuksen ja kaupan alalla:

  • Laaduntarkkailussa/laadunohjauksessa
  • Tuotekehityksessä
  • Markkinatutkimuksessa
 
Elintarvikkeen aistinvaraisen tutkimuksen käyttäjät
 Teollisuus  Laaduntarkkailu, tuotekehitys ja markkinatutkimus
 Kauppa  Laatuluokitukset eri elintarvikeryhmille
 Valvonta  Tuotteiden kelpoisuus ja virheiden arviointi
 

 


 

Tuotelaadun arviointi

Elintarvikkeen laatua arvioidaan aistinvaraisesti sekä valmistusprosessin aikana että valmiista tuotteesta. Aistinvarainen arviointi on usein kemiallisia ja mikrobiologisia määrityksiä nopeampi tapa saada tietoa tuotteen laadusta.

Tuotantolaitosten omavalvonnassa käytetään aistinvaraisia mittausmenetelmiä prosessin aikana. Eräiden tuotteiden kohdalla käytetään aistinvaraista arviointia erillisissä nk. myyntiin hyväksyntäarvioinnissa. Maistajina toimivat laboratoriossa ja tuotteen valmistuksessa ja pakkauksessa työskentelevät henkilöt. Nämä henkilöt tuntevat ko. tuotteen ja sille asetetut laatutavoitteet. Sen lisäksi heidät on koulutettu tuotekohtaisesti tehtäväänsä. Ilman vankkaa tuotetuntemusta ja koulutusta laadunseuranta on omien mieltymysten kirjaamista.

Tuotekuvauksessa on kuvattu tavoitteet tuotannossa oleville tuotteille ja myös niiden aistinvaraisille ominaisuuksille. Tavoitteiden toteutumista täytyy seurata. On tärkeää, että kuluttaja voi luottaa saavansa aina samanlaista ja yhtä laadukasta elintarviketta. On myös tärkeää pysäyttää virheelliset tuotteet ennen kuin ne ehtivät asiakkaalle.


 Tuotekehitys on tuotesuunnittelua

= > Tutustu.

 


 

Aistinvarainen arviointi_ Artikkelit ja kirjallisuus

= > Tutustu.

 


 

 

 

 
 

 

 
   Tulosta tämä sivu