Tuoreiden sienten säilyvyyteen vaikuttavat tekijät

(Lähde: Sienitietokansio 2007. Grön - Keskiniva Anne)

 

lämpötila suhteellinen
kosteus
kaasu-
koostumus
sienten
käsittely
  

 

Ellipsi: hengitys

Ellipsi: mikrobit

Ellipsi: entsyymit

Tekstikehys: SIENTEN SÄILYVYYS